Kvalitetspolicy
Direktronik AB, AO Vanpee ska leverera ”rätt produkt - I rätt tid”

Detta uppnår vi genom att:

  • Uppfylla våra kunders krav och förväntningar
  • Skapa mervärden genom teknisk kompetens och effektiv logistik samt leverera rätt lösning utifrån kundens önskemål och behov
  • Föra en personlig och kreativ kommunikation med våra kunder och leverantörer
  • Våra processer är effektiva och under ständig förbättring.

 Svensk version                       English version


 

Miljöpolicy
Direktronik AB, AO Vanpee ska aktivt arbeta med att minimera miljöbelastande faktorer.

Det uppnår vi genom att:

  • Miljöhänsyn utgör en del av affärsprocessen och integreras i vår verksamhet
  • Föra en aktiv dialog med kunder och leverantörer för att uppnå minskad miljöbelastning
  • Alltid uppfylla de lagar, förordningar och övriga bestämmelser som påverkar vår verksamhet
  • Ständigt arbeta med miljöförbättringar, förebygga förorening och minska miljöbelastningen från vår verksamhet
  • Alla medarbetare känner sitt ansvar för miljön och förstår sin roll i arbetet att minska företagets miljöpåverkan.

Code of Conduct - Affärsetiska grundprinciper
Direktronik AB, AO Vanpee följer Lagercrantz affärsetiska grundprinciper (Code of Conduct). Syftet med dessa är att ge riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt sätt. Det ställer även förväntningar på att leverantörer och kunder ansluter sig till likartade principer.

Code of Conduct

Direktronik AB, AO Vanpee är ansluten till FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen).
FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

ROHS och Reach
Direktronik AB, AO Vanpee har sedan 2004 arbetat aktivt tillsammans med våra leverantörer för att erhålla status och uppdatera artikelregister avseende RoHS-direktivet.
Reach är ett löpande arbete och vi gör årligen ett utskick till våra leverantörer.

Conflict Minerals Program
Alla förfrågningar skall skickas till kvalite@vanpee.se och måste innehålla aktuell artikellista.
All requests should be sent to kvalite@vanpee.se och must contain a valid partnumberlist.

kvalite@vanpee.se