Välkommen till Direktronik, Affärsområde Vanpee!

Direktronik, AO Vanpee har under flertalet decennier utvecklat relationer och samverkan med etablerade och marknadsledande leverantörer. Tillsammans med dem erbjuder vi djupgående teknisk kunskap om produktsortiment, applikationer och framtida nyutvecklingar.

Vi erbjuder högkvalitativa och smarta produkter inom Elektromekanik, Kablagematerial, Kontaktdon och Passiva komponenter.

Tillsammans med våra partners erbjuder vi lösningar som är kostnadseffektiva och hållbara under lång tid.

För våra leverantörer innebär samverkan med våra kunder möjlighet till att skapa nya affärer, ofta i ett tidigt designskede.

Ett företag inom Lagercrantz Group

Direktronik AB, AO Vanpee ingår i division Control i Lagercrantz Group som är listad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2001.

Mats Rydén
VD