SKYDDSSLANG, KOPPLINGAR FÖR GENERELLA APPLIKATIONER

Vi för Harnessflex utbud av korrugerade slangar i de flesta på marknaden förekommande material, vilka motsvarar marknadens högt ställda krav på bl.a temperaturspec samt tålighet. 
Vi levererar även öppningsbara T, Y samt X-stycken m.m samt kopplingar som ansluts direkt från slang direkt till kontaktdon från TE Connectivity och andra ledande kontaktdonstillverkare.
Produkterna har bl.a ADR-godkännande.