KABELGENOMFÖRINGARVanpee AB marknadsför kabelgenomföringar, böjskydd, apparatfötter m.m i ett stort urval av utföranden och material, från cirkulära PVC/TPE/HELAVIA från SES Sterling till icotek elastomergenomföringar som är slitsade och används vid genomföring av prefabricerade kablage och monteras i ramar. Produkterna används traditionellt i en mängd olika applikationsområden i produkter såsom elskåp, automation, belysning, elektroniska skyltar, entreprenader, produktionsmaskiner etc.